På ritbordet

Arbetet med fortsättningen till min seriebok Synthare! fortgår …